علایم اختلال حسی بینایی ( بدون تشخیص پزشکی مشکل بینایی )

علایم اختلال حسی بینایی ( بدون تشخیص پزشکی مشکل بینایی )

1 سال پیش

بیش حسی بینایی

 • حساس به نور های درخشان؛ در نور شدید چشم ها را می بندد، گریه می کند  و یا سر درد می گیرد
 • مشکل در تمرکز چشمی بر فعالیتی که انجام می دهد برای مدتی مناسب
 • به راحتی با محرک های بینایی دیگر حواسش پرت می شود؛ مانند حرکت دیگران، دکوراسیون، اسباب بازی، پنجره، در و غیره
 • بروز مشکل در اتاق ها با رنگ روشن یا اتاق های تار
 • بعد از مطالعه یا تماشای تلویزیون چشم هایش را می مالد یا از آن اشک می آید
 • اجتناب از تماس چشمی
 • لذت از بازی در تاریکی
 • کم حسی به حس بینایی ( مشکل در دنبال کردن، تمایز یا ادراک )
 • مشکل در بیان تفاوت میان حروف مشابه؛ مانند: ب, پ، ج, ح
 • مشکل در زمانی که یک تصویر بزرگ را ببیند؛ برای مثال تمرکز بر الگو ها یا جزئیات تصویر
 • مشکل در تشخیص شکل (در زمینه شلوغ)؛ مانند کاغذ روی میز، لباس درون کشو، موارد در لیست خرید، اسباب بازی در جعبه اسباب بازی
 • گم کردن خطوط در نوشتن از روی کتاب یا تخته سیاه
 • مشکل در کنترل حرکات چشمی برای تعقیب بینایی یک شی متحرک
 • مشکل در بیان تفاوت میان رنگ ها، شکل ها و اندازه ها
 • گم کرن خط و محل در هنگام خواندن یا انجام تکالیف ریاضی
 • معکوس کردن کلمات هنگام نوشتن یا خواندن آنها؛ مانند “خیس” و “سیخ” یا “گنج” و “جنگ”
 • شکایت در مورد دوبینی
 • مشکل در یافتن تفاوت ها در کلمات، تصاویر، نماد ها یا اشیا
 • مشکل در یکسانی فاصله و اندازن کلمات و اعداد
 • مشکل در انجام پازل، کپی کردن یک شکل، ویا بریدن یا رفت
 • روی یک خط
 • تمایل به کج نوشتن ( به سمت بالا یا پایین ) بر روی برگه
 • گیج شدن در مورد چپ و راست
 • خستگی زودرس در تکالیف مدرسه
 • مشکل در تشخیص رابطه فضایی در محیط؛ برای مثال برخورد با اشیا / افراد یا قدم گذاشتن اشتباهی روی لبه پیاده رو یا پله

موارد مرتبط