علایم اختلال حس بویایی

علایم اختلال حس بویایی

1 سال پیش

بیش حسی بویایی

 • عکس العمل منفی یا دوست نداشتن بو هایی که بد نیستند یا به سختی احساس می شوند
 • به دیگران می گوید که چه بوی خوبی یا بدی می دهند
 • اجتناب از خوردن غذاهای خاص به دلیل مزه آنها
 • انزجار یا تنفر از بوی وسایل حمام یا لوازم آرایش افراد
 • ناراحتی یا آشفتگی با بوی عطر یا ادکلن
 • ناراحتی با بوی خانه یا غذا
 • اجتناب از بازی در بعضی مکان ها به دلیل بوی آن محل
 • تصمیم گیری درمورد علاقه اش به کسی یا جایی بر اساس بوی آن

کم حسی بویایی

 • مشکل در متوجه شدن بوهای نا خوشایند
 • خوردن یا نوشیدن چیز های مسموم به دلیل اینکه متوجه بوی فاسد شدن آن نمی شود
 • ناتوانی در شناخت بو ها و چیز های معطر
 • عدم توجه به بوهایی که معمولا دیگران را ناراحت می کند
 • عدم توجه یا دور نشدن از بو های ناخوشایند
 • در آشنایی با افراد، مکان ها  یا اشیا از بویایی بسیار زیاد استفاده می کند (زیاد بو می کند)
 • استفاده از بویایی برای تعامل با اشیا

موارد مرتبط