علایم اختلال حس عمقی

علایم اختلال حس عمقی

1 سال پیش

درونداد حسی از عضلات و مفاصل در مورد وضعیت، وزن، فشار، کشش،حرکت و تغییر وضعیت بدن در فضا

ضعف سیستم حس عمقی

 • رفتار های حس طلبی
 • علاقه به فعالیت هایی که شامل پریدن، برخورد و تصادف باشد
 • کوبیدن پا هنگام حرکت
 • کوبیدن پا به زمین یا صندلی وقتی نشسته است
 • انگشتش را می مکد یا گاز می گیرد و مرتب انها را می شکند
 • علاقه به پیچیده شدن شدید در پتو های زیاد یا سنگین به خصوص هنگام خواب
 • ترجیح می دهد لباس ها و کمربند و روسری و بند کفش محکم بسته شود
 • علاقه به فعالیت های له کردن
 • علاقه به بغل کردن خرس اسباب بازی
 • کوبیدن اسباب بازی ها و اشیا به هم و اسباب بازی های پارچه ای
 • علاقه به کشتی و دکل در بازی
 • افتادن روی زمین به طور مرتب و عمدی
 • روی ترامپولین ( یا تخت خواب ) ساعت ها می پرد
 • در طول روز دندان قروچه می کند
 • علاقه به کشیدن، هل دادن و بلند کردن اشیا
 • علاقه به پریدن از وسایل خانه یا مکان های بلند
 • اغلب دیگر کودکان را می زند، هل می دهد یا با آنها برخورد می کند
 • مداد، نی یا آستین و یقه ی لباس را می جود

مشکل در درجه بندی حرکت

 • اشتباه در اندازه گیری میزان خم و راست کردن عضلات در انجام کارها ( دست را در آستین کردن یا بالا رفتن از پله ها )
 • مشکل در تنظیم فشار مداد هنگام نوشتن یا کشیدن؛ ممکن است خیلی کم رنگ باشد یا آنقدر فشار دهد که نوک مداد بشکند
 • نوشتن کثیفی دارد و هنگام پاک کردن کاغذ را پاره می کند
 • همیشه وسایل و اسباب بازی ها را می شکند یا خراب می کند
 • اشتباه در تخمین وزن یک شی مانند لیوان آبمیوه، را با نیروی زیادی بلند می کند که به هوا می رود یا می ریزد، و یا با نیرو کمی این کار را می کنند و از سنگینی ان شکایت می کند
 • ممکن است معنی سبک و سنگین را نفهمد نمی تواند دو شی را در دستش بگیرد و بگوید کدامیک سنگین تر است
 • به ظاهر هر کاری را با نیروی زیاد انجام می دهد؛ مانند راه رفتن،بستن در، فشردن چیز ها یه سختی، انداختن وسایل
 • بازی با حیوانات با نیروی زیاد، اغلب به آنان آسیب می زند.

موارد مرتبط