علایم اختلال عملکرد شنوایی : ( بدون تشخیص مشکل شنیداری )

بیش حسی به صداها

 • پرت شدن حواس با صداهایی که توجه دیگران را جلب نمی کند؛ برای مثال صدای چراغ، یخچال، پنکه، بخاری یا ساعت
 • ترس از صدای سیفون توالت ( به خصوص در مکان های عمومی )، جاروبرقی،سشوار، کفش تق تقی یا پارس سگ
 • پریدن یا پرت شدن حواس با صدایی بلند یا غیرمنتظره
 • پرت شدن حواس یا ناراحت شدن با صدا های پس زمینه؛ مانند چمن زن یا ساختمان سازی، دزدگیر اتومبیل در خیابان
 • اغلب می خواهد دیگران ساکت باشند؛ برای مثال سر و صدا،حرف زدن یا خواندن ترانه را متوقف کنند
 • با صداهای بلند یا غیر منتظره فرار می کند، گریه می کند یا گوش هایش را می گیرد
 • از رفتن به سینما، نمایش و اجتماعات، پیست اسکیت شلوغ و کنسرت موسیقی اجتناب می کند
 • ممکن است افراد خاص را به دلیل تون صدایشان دوست نداشته باشد

کم حسی به صداها

 • اغلب به دستورات کلامی یا صدا زدن اسم پاسخ نمی دهد
 • صدا ها را به خاطر خود صدا ایجاد می کند
 • علاقه به صدای بلند موسیقی یا تلویزیون
 • مشکل در درک یا به یادآوری آنچه گفته می شود
 • بی توجهی به صدا های خاص
 • متوجه نمی شود صدا از کجا آمده است
 • هنگام انجام کار با خود حرف می زند، اغلب بلند
 • گفتار کم یا فاقد گفتار یا غان و غون در نوزادی
 • اغلب نیاز به تکرار دارد یا می گوید”چی؟”