علایم اختلال عملکرد وستیبولار

علایم اختلال عملکرد وستیبولار

1 سال پیش

حس وستیبولار : داده حسی از گوش داخلی در مورد تعادل، جاذبه، حرکت و وضعیت بدن در فضا

بیش حسی به حرکت

 • اجتناب / دوست نداشتن وسایل زمین بازی مانند تاب، نردبان، سرسره، یا چرخ و فلک
 • ترجیح کار های نشسته، حرکت آرام با احتیاط، اجتناب از خطر پذیری، به نظر شل و ول می آید
 • اجتناب / دوست نداشتن آسانسور و پله برقی؛ ترجیح می دهد  بنشیند، یا واقعا حالش بد می شود
 • چسبیدن به فرد بالغی که اطمینان دارد مانند والدین در محیط های شلوغ
 • ترس شدید از افتادن حتی وقتی فعالیت خطرناک نیست
 • ترس از افتادن حتی از ارتفاع یک پله یا لبه پیاده رو
 • ترس از برداشتن پا از روی زمین
 • ترس از بالا و پایین رفتن از پله یا راه رفتن روی یک سطح نامسطح
 • ترس از سر و ته شدن یا کج شدن به بغل و عقب ؛ مقاومت شدید در شستن سر در سینک
 • وحشت کردن وقتی کسی او را حرکت می دهد؛ مانند وقتی او را به سمت میز می کشند
 • در کودکی تاب کودک را دوست ندارد
 • مشکل و ترس در راندن دوچرخه، پریدن، لی لی کردن یا حفظ تعادل روی یک پا ( به خصوص با چشمان بسته )
 • در نوزادی دوست ندارد روی شکم قرار بگیرد
 • به راحتی تعادل خود را از دست می دهد و دست و پا چلفتی به نظر می رسد
 • ترس از فعالیت هایی که تعادل خوبی می خواهند
 • اجتناب از حرکات پرشی یا چرخشی ( سریع می ترسد یا سرگیجه می گیرد )

کم حسی حرکتی

 • در حرکات ثابت به نظر نمی تواند ثابت بنشیند
 • علاقه به حرکات شدید، چرخشی ویا سریع
 • دوست دارد در هوا پرتاب شود
 • می تواند مدت زمانی بچرخد و سر گیجه نگیرد
 • علاقه به وسایل بازی با حرکت سریع، شدید و یا ترسناک
 • پریدن روی وسایل خانه یا ترامپولین، روی صندلی چرخدار می چرخد یا خود را برعکس می کند
 • دوست دارد تا جای ممکن بالاتر و بیشتر تاب بخورد
 • شیفته هیجان است؛ گاهی ترسناک می شود
 • همواره به جای راه رفتن می دود،می پرد، لی لی می کند و غیره
 • بدن، پا و یا سر را در حالت نشسته تکان می دهد
 • علاقه به حرکات سریع یا ناگهانی، مانند رفتن ماشین یا موتور در دست انداز

هماهنگی یا تون عضلانی ضعیف

 • بدن نرم و شلی دارد
 • وقت کار روی میز مرتب خم می شود، دراز می کشد و یا سرش را به دست یا بازویش تکیه می دهد
 • مشکل در بلند کردن همزمان سر، بازو ها وپا ها از روی زمین وقتی به شکم خوابیده است ( وضعیت سوپر من )
 • نشستن به شکل W برای ثبات بدن
 • خستگی زودرس
 • حفظ خود برای نیافتادن با گرفتن اشیا
 • مشکل در استفاده ازچفت در، دستگیره ها و باز و بسته کردن موارد
 • مشکل در گرفتن خود هنگام افتادن
 • مشکل در پوشید لباس و بستن دکمه ها، زیپ و کمربند
 • ممکن است در نوزادی هیچوقت چهار دست و پا نرفته باشد یا مدت کمی رفته باشد
 • آگاهی ضعیف از بدن؛ برخورد با اشیا، انداختن وسایل ویا دست و پا چلفتی بودن
 • ضعف مهارت های حرکتی درشت؛ پریدن،گرفتن توپ، بالا رفتن از نردبان
 • ضعف مهارت های حرکتی ظریف؛ مشکل در استفاده از ابزار ها مانند مداد، شانه، قیچی و چاقو
 • مرتب برای رنگ آمیزی، بریدن و نوشتن دستش را عوض می کند و دو دستی کار میکند؛ در ۳یا ۴ سالی دست غالبی ندارد
 • مشکل در خوردن بستنی
 • عدم اطمینان از چگونگی حرکت بدن هنگام حرکت کردن، برای مثال برداشتن پا از روی چیزی
 • مشکل در یادگیری تمارین ورزشی یا رقص

موارد مرتبط